ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Αντικείμενο των κύριων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκεί ο οργανισμός:

* ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ .  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ

“ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” ΚΑΙ “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”

* ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΣ ΜΕ

ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ.

* Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ πχ ΤΕΙΡΑΙΣΙΑΣ

* Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

* ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

* ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Περιγραφή κύριων Υπηρεσιών

* ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΔΑΝΕΙΩΝ & ΟΦΕΙΛΩΝ

Ρυθμίσεις,   Καταγγελίες, Εξω-Δικαστική Επίλυση, Συμβιβασμός,

Έλεγχος Συμβάσεων, Δικαστική-Νομική Παρέμβαση,Αξιώσεις

*ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»

*ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ

* ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ

Διαδικασίες Ν/Σ Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

*ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

*ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

* ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝAdvertisements