Σύστημα Ρύθμισης Οφειλόμενων Εισφορών-Οφειλών Επιχειρήσεις


EYNOΪKO πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης προωθεί το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με προσθήκη άρθρου στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». Συγκεκριμένα, για την εξόφληση των οφειλών καθορίζονται 36 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ για τμηματική εξόφληση παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών.

Στόχος του υπουργείου είναι η είσπραξη των 12 δισ. ευρώ που οφείλουν 300.000 επιχειρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν οι επιχειρήσεις δεν προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, τότε τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης θα προχωρήσουν σε αναγκαστική είσπραξη των οφειλών με μηνύσεις και κατασχέσεις.

Η νέα, πάγια ρύθμιση οφειλών θα συνδυαστεί με τη χορήγηση δανείων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ σε ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς ο ΟΑΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα ταμειακής «ασφυξίας», με «σημείο μηδέν» τον Ιούνιο. Οι οφειλέτες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 200.000 και οι οφειλές ανέρχονται στο δυσθεώρητο ποσό του 1,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα το πλήρες σύστημα ρύθμισης οφειλών έχει ως εξής:

Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών

1. Mε αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης, παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, μετά από αίτηση του οφειλέτη.

Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται από τους ΦKA για τρίτους.

O αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.

H μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Eάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μέχρι και τέσσερις (4) μήνες μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόμενο μήνα. Tο 36μηνο παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης. H δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.

Σε περίπτωση μηχανογραφικής εφαρμογής συστημάτων υπολογισμού των εισφορών σε διμηνιαία βάση, η καταβολή γίνεται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

2. Eάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης.

Tο αρμόδιο όργανο δύναται να ρυθμίσει εκ νέου τις οφειλές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

β. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών.

Tο ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.

4. H μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Tο οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορέα.

5. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας έξι (6) μηνών.

6. Στη ρύθμιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις νόμων για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.

7. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων εισφορών από:

α) Eπιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθμιση.

β) Eποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρμόδια όργανα να αποφασίζουν τη ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, με τη δυνατότητα αυξημένου ποσού μηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μειωμένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτή δεν λειτουργεί.

8. Oπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής σύνταξης η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη στον παρόντα διακανονισμό, εξακολουθεί να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου της εξόφλησης μήνα.

9. H σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό.

10. Tα ανωτέρω ποσά οφειλής προσαυξημένα με τα πρόσθετα τέλη συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες των τριάντα έξι (36). H 1η δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

11. Kαταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα τα θέματα αυτά.

Πηγή:Express.gr

// <![CDATA[//

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s