ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ


Σε νέες διευκολύνσεις υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών και εργοδοτών που, λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να αποπληρώσουν, ακόμη και με το νέο πάγιο καθεστώς των ρυθμίσεων, παλιές ασφαλιστικές οφειλές προχωρά το Υπ. Εργασίας, αναστέλλοντας μάλιστα, υπό προϋποθέσεις, μέχρι το τέλος του χρόνου, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης χρεών (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς ακινήτων κλπ).
Ειδικότερα σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία, πλην του ΟΓΑ, από τη δημοσίευση του φορολογικού νόμου, στον οποίο θα συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν θα εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά μέχρι 31/12/2012, εφόσον οι οφειλέτες:
α) υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων
β) καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 και μετά και
γ) καταβάλλουν ανά μήνα παράλληλα ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσών εισφορών έναντι της μέχρι 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Διευκρινίζεται ότι τη συγκεκριμένης διάταξη μπορούν να την αξιοποιήσουν και όσοι από τους οφειλέτες δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, αλλά και όσοι έχουν εκπέσει λόγω καθυστέρησης των δόσεων.
Θεωρείται αυτονόητο πως όσοι δεν υπαχθούν στο διακανονισμό η διαδικασία εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων θα συνεχιστεί.
Το σημαντικότερο όμως της προωθούμενης ρύθμισης είναι ότι ο νέος διακανονισμός χρεών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός καθώς αυξάνονται επί της ουσίας ο χρόνος και οι δόσεις για την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών. Με το νόμο 3863/2010 οι οφειλές καταβάλλονταν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ή σε 48 υπό προϋποθέσεις). Η ελάφρυνση μάλιστα γίνεται τώρα με το διαχωρισμό των παλαιών οφειλών από την τρέχουσα εισφορά και την παροχή δυνατότητας αποπληρωμής σε δόσεις, που για μεν τους οφειλέτες του ΙΚΑ να μην είναι μικρότερη των 150 ευρώ μηνιαίως, για τον ΟΑΕΕ τα 150 ευρώ το δίμηνο και για τους λοιπούς αυτοαπασχολούμενους τα 100 το μήνα.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι χρωστούν εισφορές του 2011, αρκεί να τις πληρώσουν ή να τις ρυθμίσουν ή όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις καθώς και οφειλέτες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που θα απασχολήσουν προσωπικό μέχρι το 2012.
Σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε πως στην τελευταία ρύθμιση χρεών, σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ είχαν ενταχθεί περίπου 2.000 εργοδότες και επαγγελματίες, εκ των οποίων αρκετοί την έχουν χάσει καθώς δεν συνέχισαν την πληρωμή των μηνιαίων δόσεων.
ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
Ειδικότερα για τους οφειλέτες του ΙΚΑ, εκ των οποίων 1.200 περίπου Λαρισαίοι εντάχθηκαν στη τελευταία ρύθμιση του ν.3863/2010:
Η μηνιαία καταβολή του οφειλόμενου ποσού, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010. Το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% των συνολικών οφειλών ή κάτω από 150 ευρώ.
Σε περίπτωση που το τελευταίο τρίμηνο του 2010 δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού), το ποσό θα αντιστοιχεί στο 1,25% της συνολικής οφειλής χωρίς πάλι να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, που πληρώνουν δόση ανά δίμηνο το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία της υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, αλλά δεν μπορεί επίσης να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους υπολογίζεται η εισφορά της κατηγορίας όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης. Για προκαταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, η έκπτωση για τον πρώτο μήνα προπληρωμής ορίζεται σε 1%, προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες. Να σημειώσουμε πως 800 περίπου ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Λάρισας που εντάχθηκαν στη ρύθμιση του ν. 3863/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Για τους οφειλέτες όλων των Ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων, ισχύουν ότι και για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ με εξαίρεση όσους πληρώνουν μηνιαίες εισφορές και η δόση τους έχει κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές 600 ευρώ και άνω, παρέχεται, η ευχέρεια εξόφλησης σε δόσεις των καθυστερούμενων οφειλών τους, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών τους. Οι ασφαλισμένοι αυτοί μπορούν να εξοφλήσουν με έως 20 τριμηνιαίες δόσεις, και ελάχιστο ποσό δόσης τα 150 ευρώ. Ωστόσο η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Για τους μεγαλοοφειλέτες όλων των Ταμείων. και του ΟΓΑ πλέον, αυτό που είναι αξίζει να επισημανθεί είναι ότι με τη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν στα κριτήρια του νόμου 3863/2010 και ουσιαστικά να «παζαρέψουν» ευνοϊκότερο διακανονισμό. Ειδικότερα οφειλέτες, το ποσό της συνολικής οφειλής των οποίων υπερβαίνει:
* για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσό των 300.000 ευρώ,
* για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, το ποσό των 80.000 ευρώ και
* για τον ΟΓΑ το ποσό των 200.000 ευρώ μπορούν να υπαχθούν στην Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων του νόμου 3863/2010 και να τύχουν περισσότερες ευκολίες πληρωμής με κατώτατο όριο το 0,80% του συνόλου των οφειλών τους.
Σε όσους υπαχθούν στον διακανονισμό και τηρούν τους όρους του, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 2 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος. Σε κάθε περίπτωση τα ταμεία θα μπορούν:
α) να δίνουν εντολές παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων από Δημόσιο).
β) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ταμείου και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.
Το παρακρατούμενο ή συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόμενης δόσης.
Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s